درباره کنفرانس

مهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت از مهمترین گرایش‌های مهندسی عمران می‌باشند که اکثر زمینه‌های کاری عمرانی را پوشش می‌دهند. به‌طور کلی مهندسی سازه در ارتباط با طراحی وآنالیزسازه‌های مختلف مانند ساختمان‌های بلند و کوتاهِ پیچیده، پل‌های بزرگ، تونل‌ها، تأسیسات نفتی، سازه‌های آبی و سدها، سازه‌های صنعتی و نظایر آنها می‌باشد ‌.از طرفی انجام مناسب و بهینه‌ هر پروژه در گرو مدیریت صحیح و اصولی آن می‌باشد، به ویژه ...

ادامه مطلب

برنامه زمانبندی کنفرانس

قالب های ارائه مقالات

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 ارائه مقاله شفاهی به زبان فارسی 1257 کیلوبایت
2 قالب ارائه شفاهی به زبان انگلیسی 1270 کیلوبایت
3 قالب ارائه پوستری به زبان انگلیسی 753.5 کیلوبایت
4 قالب ارائه پوستری به زبان فارسی 758 کیلوبایت

اخبار

اعضای کمیته علمی کنفرانس

حامیان علمی